top of page

Kosten verloskundige zorg

In Nederland wordt vrijwel alle verloskundige zorg via de basiszorgverzekering vergoed. Soms moet je wel een eigen bijdrage betalen, bijvoorbeeld als je in het ziekenhuis wilt bevallen, maar geen medische indicatie hebt. De gemeente Waddinxveen heeft voor zwangeren met een laag inkomen een regeling getroffen hiervoor. Het is mogelijk om een verzoek in te dienen bij de gemeente om deze kosten volledig te vergoeden. Dit moeten jullie zelf doen voordat je gaat bevallen en is (helaas) alleen voor zwangeren die ingeschreven staan in de gemeente Waddinxveen.


Sommige kosten, zoals bloedonderzoek of vervoer met een ambulance wanneer we van huis naar het ziekenhuis moeten verplaatsen, gaan van je eigen risico. Heel verstandig dus om je eigen risico niet op het maximale te zetten tijdens je zwangerschap.


Als je precies wilt weten welke zorg je zelf dient te betalen, klik dan door naar de website van Zorginstituut Nederland.

Wij hebben als praktijk een contract met vrijwel alle zorgverzekeraars op een paar hele kleine verzekeraars na en vragen geen eigen bijdrage. 

Kosten verloskundige zorg: De kliniek
bottom of page